Tuesday, February 24, 2009

കേരളവും കുറെ യാത്രകളും..

കേരളവും കുറെ യാത്രകളും.. കേരളത്തില്‍ ഇത് യാത്രകളുടെ കാലമാണ്...എല്ലാ പാര്‍ട്ടിക്കാരും കച്ചയും കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്...എന്തായാലും ബുധ്ദിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുക പാവം ജനങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ...പാര്‍ട്ടിക്കാരെല്ലാം കൊടിവച്ച കാറില്‍ പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ വരുമ്പോള്‍ പാവം ജനങ്ങള്‍ ഈ പ്രകടനങ്ങളുടെ ബ്ലോക്കില്‍ പെട്ട് നട്ടംതിരിയുന്നതൊന്നും ഇവര്‍ക്കാര്‍ക്കും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ...കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉച്ചക്കേ ലീവും എടുത്ത് വീട്ടില്‍ പോയാല്‍ അവര്‍ക്കു കൊള്ളാം...ഒരു വിധ്ത്തില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ ഹര്‍ത്തലുകളെ പൊലെ തന്നെ ശാപം ആയി വരുകയാണ്‌ ഈ യാത്രകളും...പണ്ടേ പൊളിഞ്ഞതും വീതി കുറഞ്ഞതുമായ റോഡില്‍ ഈ യാത്രകള്‍ സാധരണക്കാര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവര്‍ എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലക്കുമോ...
വാല്‍ക്കഷണം..അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു മാസം ഈ യാത്രകള്‍ക്കും ഹര്‍ത്താലുകള്‍ക്കും വേടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് .

Monday, February 23, 2009

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഗതിയെ.....

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഗതിയെ.....കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സമീപകാല രാഷ്ടീയം പരിശോധിച്ചാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഒരോ 5 വര്‍ഷവും 1 രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പരമാവധി വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്... അതു മനസ്സിലാവണമെങ്കില്‍ ഒരോ വര്‍ഷവും കിട്ടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം നോക്കിയാല്‍ മതി... ഇവിടെ ഭരണം ഉണ്ടോ എന്ന് ആരേലും തറപ്പിച്ചു ചോദിച്ചാല്‍ ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയേണ്ടി വരും...വിവാദങ്ങളും ഗ്രൂപ്പു കളികളും കഴിഞ്ഞാല്‍ എവിടെ ഭരിക്കാന്‍ സമയം... ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് പാര്‍ട്ടിയെ ഉണ്ടെങ്കിലും എ മുതല്‍ ഇസഡ് വരെ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്........ എല്ലാവരേയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു പോകേണ്ടെ.......

Monday, February 16, 2009

വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷന്‍ കൂടി.....

വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷന്‍ കൂടി..... നമ്മള്‍ ആര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും ...
കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ എന്നുള്ളത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ 20 എം പി മാരും പിന്‍താങ്ങിയിരുന്നതാ...
എന്നിട്ട് ആകെ നമ്മുക്ക് കിട്ടിയതോ ആകെ പ്രതിരൊധ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കുറച്ചു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാത്രം...
പിന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്കതൊന്നും ഉണ്ടെന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല..
ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എം . പി മാര്‍ എല്ലാം ചോദിച്ച് വാങ്ങുംബൊള്‍ എന്തേ നമ്മുക്ക് മാത്രം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല... നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗതി ഇതാണൊ എന്ന് നൊക്കൂ..
കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബജറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്ല്യങ്ങളോ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിയുംബോഴാണ്‌ നമ്മുടെ എം പി മാര്‍ ഇറങ്ങുന്നത്...
ഭരണപക്ഷമാണേല്‍ അവര്‍ പറയും കേന്ദ്രം നമ്മുക്കു തരാനുള്ളതിന്‍റെ പരമാവധി തന്നിട്ടുണ്ട്...... പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ചോദിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ...
ഇനി പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയാണേലോ... തലേ ദിവസം തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പത്ര പ്രസ്ഥാവനയുമായി കാത്തിരിക്കുക്കയാണ്.. മിക്കവാറും "കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കര്‍ വീണ്ടും വഞ്ചിച്ചു".. എന്നൊക്കെ പതിവു ശൈലിയിലുള്ള പ്രസ്ഥവനകളായിരിക്കും അത്... പിന്നെ കച്ചയും കെട്ടി ഇറങ്ങും പാര്‍ല്ലമെന്‍റിന്‍റെ മുന്നിലേക്കു മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയുമായിട്ടിറങ്ങും .. കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു വാക്കൌട്ടും .... കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ബജറ്റോ ആനുകൂല്ല്യങ്ങളോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ എം പി മര്‍ക്കു വിസ്രമിക്കാം..
ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരും എന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരാള്‍ പോലും വിചാരിക്കന്‍ വഴിയില്ല ...കാരണം എന്താണെന്നു ചൊദിച്ചാല്‍ അതാണ്‍ കേരളം എന്നെ പറയാന്‍ പറ്റൂ.... 100% സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമായിട്ടും എന്തേ ഇങ്ങനെ എന്നു ചൊദിച്ചാലും കൈമലത്തി കാണിക്കേണ്ടി വരും....
എന്തിനാണ്‌ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കള്‍ നല്ലതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്‌ ..
ഒരാളെങ്കിലും മറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയാല്‍